نخستین ویدئو از اعترافات حبیب اسیود سرکرده گروهک تروریستی حرکه النضال بعد از دستگیری و انتقال به کشور منتشر شد.

فیلم/نخستین اعترافات اسیود، سرکرده گروه تروریستی حرکه النضال

/مشرق

ارسال نظر

آخرین اخبار