تعطیلی هایی برای کاهش حجم خسارات کرونا و هموطنانی که بی توجه به هشدارها، شبانه بار سفر را بسته اند!

فیلم/ ترافیک محور هراز به سمت شمال را بنگرید!

/مشرق

ارسال نظر

آخرین اخبار