ناکامی حمله گروهی شیرها به کل یالدار و فرار جالب این حیوان.

فیلم/ ناکامی گله شیرها با یک پرش فنی!

/مشرق

ارسال نظر

آخرین اخبار