برپایی این تظاهرات در حالیست که به منظور پیشگیری از سرایت کرونا برپایی هر گونه تجمع ممنوع شده بود. درعین حال حضور این افراد که اغلب بدون ماسک و بی توجه به فاصله صورت گرفت با ورود پلیس همراه شد.

فیلم/ برلین مملو از معترضان به محدودیت‌های کرونا

/مشرق

ارسال نظر

آخرین اخبار