نمایی از یک بخش ویژه کرونا در بیمارستانی واقع در سرزمین های اشغالی را می بینید.

فیلم/ اوضاع بخش کرونا در یک بیمارستان صهیونیستی

/مشرق

ارسال نظر

آخرین اخبار