ایجاد ۸ پایگاه استعدادیابی بسکتبال در کشور

ایجاد ۸ پایگاه استعدادیابی بسکتبال در کشور

رئیس فدراسیون بسکتبال ایران با تاکید بر اینکه در آموزش مربیان بسکتبال در کشور مشکل داریم، گفت: آموزش مربیان را با جدیت…

اخبار ویژه ورزشی

آخرین اخبار