برگزاری اردوی آماده سازی تیم نونهالان کشتی فرنگی گلستان

برگزاری اردوی آماده سازی تیم نونهالان کشتی فرنگی گلستان

رئیس هیئت کشتی فرنگی گلستان از برگزاری اردوی آماده سازی تیم نونهالان کشتی فرنگی استان خبر داد.

اخبار ویژه ورزشی

آخرین اخبار