آغاز اردوی تیم ملی آبهای آرام مردان ایران با حضور عادل مجللی

آغاز اردوی تیم ملی آبهای آرام مردان ایران با حضور عادل مجللی

رییس هیات قایقرانی گلستان از آغاز اردوی تیم ملی آبهای آرام مردان ایران با حضور عادل مجللی قایقران المپیکی استان خبر…

اخبار ویژه ورزشی

آخرین اخبار