سپاهانی‌ها مجدداً تست کرونا دادند

سپاهانی‌ها مجدداً تست کرونا دادند

سپاهانی‌‌ها بعد از مثبت شدن کرونای دو عضو تیم‌شان, یک بار دیگر تست دادند.

اخبار ویژه ورزشی

آخرین اخبار