برگزاری افتتاحیه مسابقات کبدی آسیایی بدون حضور وزیر ورزش و جوانان

مدیرکل ورزش و جوانان خبر داد

برگزاری افتتاحیه مسابقات کبدی آسیایی بدون حضور وزیر ورزش و جوانان

مدیرکل ورزش و جوانان از برگزاری افتتاحیه مسابقات کبدی آسیایی بدون حضور وزیر ورزش و جوانان خبر داد و گفت: علت عدم حضور…

اخبار ویژه ورزشی

آخرین اخبار