مدال برنز مسابقات جهانی از آن هوگو پوش گلستانی

مدال برنز مسابقات جهانی از آن هوگو پوش گلستانی

هوگوپوش گلستانی در مسابقات تکواندوی ناشنوایان و کم شنوایان جهان سوم شد.

اخبار ویژه ورزشی

آخرین اخبار