زاهدی فر بی تاثیر برای سپاهان و طلسم برای پرسپولیس

زاهدی فر بی تاثیر برای سپاهان و طلسم برای پرسپولیس

محمد حسین زاهدی فر در فصل جاری ۳ بار برای سپاهان و ۲ بار برای پرسپولیس سوت زده است.

اخبار ویژه ورزشی

آخرین اخبار