گل روزبه چشمی باعث شد تا فرهاد مجیدی خوشحال شود غافل از این که یک دقیقه بعد دنیا روی سر او و طرفداران خراب می شود. بهت او وقتی شاگردانش چند ثانیه بعد گل تساوی را دریافت کردند.

خوشحالی فرهاد مجیدی چند ثانیه بیشتر دوام نیاورد! + تصاویر

2511032

2511033

2511034

ارسال نظر

آخرین اخبار