سئو :

  • چه کسی نمی خواهد نام تجاری او در کانون توجه رسانه ها قرار بگیرد؟ خوشبختانه رسانه ها انواع مختلفی دارند و کارآمدترین بازاریاب ها می دانند که چگونه هر یک را ترکیب کرده و به حداکثر برسانند. اختصاص دادن زمان برای یادگیری درباره هر کدام و چگونگی انطباق آن با استراتژی کلی بازاریابی، تضمین می کند پیام شما به بهترین شکل ممکن به مخاطبان هدف منتقل می شود.