مدیرکل آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کارودانش وزارت آموزش و پرورش از اجرای آزمایشی طرح "ایران مهارت" در سراسر کشور خبر داد.

اجرای طرح "ایران مهارت" در سراسر کشور

مدیرکل آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کارودانش وزارت آموزش و پرورش از اجرای آزمایشی طرح "ایران مهارت" در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش گلستان ۲۴، مصطفی آذرکیش، مدیرکل آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کارودانش وزارت آموزش و پرورش در آیین راه اندازی هنرستان‌های تخصصی در گرگان  از اجرای آزمایشی طرح "ایران مهارت" در سراسر کشور خبر داد و اظهار کرد: اکنون پیش نویس برنامه جامع کارآفرینی و مهارت آموزی برای همه دوره‌های تحصیلی در قالب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، آماده شده است.

وی با اشاره به اینکه در قالب طرح "ایران مهارت" به همه دانش آموزان غیر هنرستانی یک مهارت آموزش داده می‌شود، افزود: برنامه جامع و مهارت آموزی برای تمامی دوره ها ی تحصیلی که تکلیف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است به صورت پیش نویس آماده و در مرحله اجرایی است.

مدیرکل آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کارودانش وزارت آموزش و پرورش گفت: سال گذشته برای ۲۱درصد دانش آموزان غیر هنرستانی و دانش آموزان دوره اول متوسط در قالب طرح آموزش یک مهارت شد.

وی ادامه داد: این طرح امسال برای هر استان در یک منطقه به صورت آزمایشی در حال اجرا است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار