رئیس منابع طبیعی علی آباد کتول خبر داد

رئیس منابع طبیعی علی آباد کتول گفت: پیمانکار متخلف منابع طبیعی ۳۰۰ میلیون تومان به جنگل دست کاشت علی آباد کتول خسارت وارد کرد.

خسارت 300 میلیون تومانی پیمانکار متخلف به جنگل دست کاشت علی آباد

به گزارش خبرنگار گلستان24، پرتوی با با اشاره به اینکه پیمانکار منابع طبیعی بر مبنای قرار داد با این اداره فقط اجازه برداشت درختان شکسته و خشک را داشت، اظهار کرد: ۵ عضو متخلف این طرح، با سوء استفاده از اجرای طرح تنفس جنگل، درختان سوزنی برگ را قطع کرده بودند که هفته گذشته با هوشیاری مردم و پس از دریافت گزارش بازداشت شدند.

وی با بیان اینکه قرارداد با این پیمانکار یک طرفه فسخ شد افزود: در طرح تنفس جنگل هرگونه برداشت از عرصه‌های جنگلی ممنوع است و پیمانکاران فقط مجاز به برداشت درختان سرپا خشک، درخت‌های شکسته و افتاده هستند.

دادستان عمومی و انقلاب علی آبادکتول هم گفت: متخلفان بیش از صد اصله درخت سوزنی برگ را قلع وقمع کرده بودند.

ایزد تاکید کرد: با افرادی که به طبیعت دست درازی می‌کنند برخورد خواهیم کرد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار