مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری گلستان:

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان گلستان گفت: هم اکنون بالگرد اعزامی از تهران در حال آبگیری برای اطفای حریق در منطقه جهان نما است.

ورود بالگرد آب پاش به منطقه جهان نما برای اطفای حریق

عبدالرحیم لطفی در گفتگو با خبرنگار گلستان24 اظهار کرد: در حال حاضر آتش سوزی در این منطقه با کمک نیروهای مستقر تقریبا اطفاء شده و فقط به صورت نقطه ای در دو نقطه کناره های علف زار ها و بیشه زارها در حال سوختن است که با اعزام بالگرد آب پاش ار تهران که در حال آبگیری است امید داریم سریع تر اطفای کامل صورت گیرد.
وی افزود: با توجه به اینکه پوشش گیاهی این منطقه علف زاری، بیشه زار و درخت های اورس است و از نظر توپو گرافی و پرشیب بودن منطقه امکان تردد به آن آسان نیست، اما با حضور به موقع نیروها جلوی گستردگی آتش گرفته شد.

وی افزود: روز گذشته این آتش سوزی حوالی بعداظهر شروع شد و به محض اطلاع نیروهای مستقر منابع طبیعی و محیط زیست در شهرستان در منطقه حضور پیدا کردند و به دنبال آن نیروهای بیشتری از این دو دستگاه اجرائی از دیگر شهرستان ها به آنها پیوستند.

لطفی ادامه داد: مهار آتش سوزی تا ساعت نزدیک به 12 شب گذشته  مهار شد، اما با وزش باد در ساعت 3 صبح مجدد چند نقطه دچار حریق شد که با حضور به موقع نیروهای بسیج و سپاه ، نیروهای انتظامی و بالگرد اعزامی از تهران در کنار نیروهای مناطع طبیعی و محیط زیست جلوی پیشرفت آن گرفته شد.

وی ادامه داد: امروز نیز امید داریم آتش های نقطه این منطقه توسط بالگرد آب پاش که در حال آبگیری است ، به سرعت مهار شود چرا که با شدت یافتن وزش باد ممکن است مجدد آتش شعله ور شود.

به گفته لطفی به دلیل صعب العبور بودن منطقه و اینکه چون امکان انتقال ماشین آلات به این منطقه وجود ندارد همه نیروها به روش دستی با آتش مقابله کردند و تا اطفای کامل در منطقه حضور خواهند داشت.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار