فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست گلستان:

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست گلستان گفت: با وجود کمبود محیط بان هم اکنون این سازمان حراست از عرصه های چهارگانه تحت مدیریت حفاظت محیط زیست را با تمامی توان انجام می دهد و هیچ کدام از این مناطق خالی از محیط‌بان نیست.

هیچ کدام از مناطق تحت محیط زیست خالی از محیط‌بان نیست

به گزارش خبرنگار گلستان 24، سرهنگ محبت‌خانی با بیان اینکه بهترین و مهمترین رویکرد سازمان محیط زیست کشور وجود ۸۰ میلیون محیط بان است، اظهار کرد: اگر اقدامات اجتماعی که بسیار موثرتر از اقدامات سلبی و برخوردی است، تقویت شود شاهد تحولات گسترده‌ای در حوزه محیط زیست خواهیم بود.

وی با بیان اینکه تخریب در محیط زیست به بهانه های مختلف خیانت به فرزندان ایران زمین در آینده است، یادآور شد: نباید با آب و هوای کشور چه از لحاظ کمیت و کیفیت شوخی کرد و بی توجه بود.

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست هم به ایرنا گفته بود: سه هزار و ۶۰۰ محیط‌بان از عرصه‌های طبیعی کشور حراست می‌کنند که این میزان باید به هشت هزار نفر افزایش یابد.

سرهنگ جمشید محبت خانی اظهار داشت: با وجود کمبود محیط بان هم اکنون این سازمان حراست از عرصه های چهارگانه تحت مدیریت حفاظت محیط زیست را با تمامی توان انجام می دهد و هیچ کدام از این مناطق خالی از محیط‌بان نیست.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار