مدیرکل انتقال خون گلستان :

مدیرکل انتقال خون گلستان گفت: اکنون وضعیت گروه های خونی مانند o+،o- و AB+ کمتر از چهار روز است.

نیاز فوری به برخی از گروه های خونی در گلستان

سیدصادق بنی عقیل، مدیرکل انتقال خون گلستان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری گلستان24 گفت:  در هفته گذشته ذخایر خونی استان در برخی از گروه های خونی کمتر از دو و نیم روز بود اما با مراجعاتی که از سوی مردم صورت گرفت برای مدت چهار و نیم روز ذخیره انجام شد.

وی افزود: باتوجه به این مراجعات اما همچنان وضعیت گروه های خونی مانند o+،o- و AB+ کمتر از چهار روز است.

مدیرکل انتقال خون گلستان گفت: اهدا کنندگان برای روز جمعه 9 مهرماه می توانند با مراجعه به پایگاه انتقال خون گرگان خون خود را به نیازمندان اهدا کنند.

وی با بیان اینکه تمامی مراکز انتقال خون استان در روز های 13، 15 و 16 فعال خواهند بود، گفت: در روز 13 پایگاه های انتقال خون در شهرهای گرگان، علی آباد و گنبد، روز 15 پایگاه انقال خون گرگان و  در روز 15 پایگاه های گرگان و علی آباد باز هستند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار