در جلسه شورای شهر گرگان عنوان شد؛

عضو شورای شهر گرگان گفت: دلیل اصلی تعل شهرداری برای ادامه نهضت آسفالت، کمبود و گرانی قیر است اما کار همچنان ادامه دارد.

گرانی قیر مشکل اصلی نهضت آسفالت/ کار تعطیل نمی شود

به گزارش خبرنگار گلستان 24، زهرا نورا در بیستمین جلسه شورای شهر گرگان اظهار کرد:  مردم رضایتمندی زیادی از نهضت آسفالت داشته  و دارند اما به دلیل کمبود آسفالت که به تازگی این نهضت با کندی پیش می‌رود.

وی افزود: اگر چه این مساله به دلیل گرانی و کمبود قیر است اما اگر شده شهرداری باید با فروش یکی از املاک خود قیر را تهیه و آسفالت محلات، کوچه ها و خیایبن های شهر را به انجام برساند.

در ادامه ناصر گرزین یکی دیگر از اعضای شورای شهر  عنوان کرد که قیر از کیلویی 300  هزار تومان به 8 میلیون تومان  رسیده است و گویا  دولت در حال انجام مصوبه ای است تا قیر رایگان برای اجرای طرح ها در اختیار دستگاه های مجری قرار دهد.

همچنین در این جلسه کانون تبلیغاتی معیار با هزینه ماهیانه یک میلیارد و 46 میلیون ریال و  سالانه 12 میلیارد و 552  میلیون ریال به عنوان مزایده برنده بیل بوردهای شهر گرگان مزایده برنده شده است و به تصویب شورا نیز رسید.

در ادامه  رئیس شورای شهر گرگان در رابطه با مزایده ها  پیشنهاد داد که از این پس مزایده ها قبل از آگهی برای بحث و بررسی به صحن شورا بیاید که مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

صفر علی پایین محلی همچنین عنوان کرد که از سال آینده مزایده ها به جای قرارداد یکساله 2 ساله و یا سه ساله منعقد شود که هر دو طرف قرارداد به لحاظ مالی منتضرر نشوند.

در لایحه دیگری تبلیغات پل های هوایی به کانون تبلیغاتی شاهرنگ با مبلغ ماهیانه یک میلیاردو 660  میلیون ریال و سالانه 19 میلیاردو 920  میلیون ریال به عنوان برنده مزایده مورد تصویب 4 تن از اعضای شورای شهر گرگان قرار گرفت.

همچنین در این جلسه رای دادگاه پیمانکار روگذر دخانیات که به نفع پیمانکار صادر شده مورد بررسی قرار گرفت  که بر اساس این رأی شهرداری باید مبلغ یک میلیارد تومان به دلیل کسری زمین واگذار شده به پیمانکار پرداخت کند که برای برسی بیشتر به کمیسیون  برگشت داده شد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار