سخنگوی شورای اسلامی شهر گرگان:

سخنگوی شورای شهر موضوع امنیت را امری فراتر از یک دستگاه و یک مجموعه برشمرد و تصریح کرد: عملکرد هر یک از دستگاه‌ها می‌توانند به امنیت یا نا امنی منجر شود از این رو ضمن ضرورت تقویت ساختارها و نیروهای این مجموعه همه بخش‌ها و مردم باید در تامین امنیت حضور و مشارکت فعال داشته باشند.

عملکرد هر یک از دستگاه‌ها می‌توانند به امنیت یا نا امنی منجر شود

به گزارش خبرنگار گلستان 24، حجت اله مقسم اظهار کرد: تعامل پلیس با دستگاه های مختلف از جمله حوزه مدیریت شهری بسیار مطلوب است و این فرصتی ارزشمند برای شهروندان محسوب می شود.

وی افزود :‌حضور موثر و مستمر نیروهای پلیس در بخش های مختلف گرگان، امینت مطلوبی را ایجاد کرده که این امر وظیفه مدیران شهری را برای جبران این خدمات دو چندان می کند.

وی اضافه کرد : کمک به حفظ امنیت و همراهی با پلیس یه سرمایه گذاری برای توسعه شهر محسوب می شود و اعضای شورای ششم شورا در گرگان مصمم هستند تا در حد توان دغدغه های پلیس را در بخش سخت افزاری و اماکن مورد نیاز پلیس تامین کنند.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار