رئیس اداره حفاظت محیط زیست علی آباد:

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان علی آبادکتول در گشت و کنترل در منطقه زرین گل موفق به دستگیری شکارچی متخلف و کشف و ضبط اسلحه شکار شدند.

دستگیری شکارچی متخلف و کشف و ضبط ادوات شکار  در شهرستان علی آبادکتول

به گزارش پایگاه خبری گلستان24،  سید مهدی کوچک رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان علی آبادکتول  گفت: محیط بانان شهرستان علی آبادکتول حین گشت و کنترل  در منطقه دهنه زرین گل در شهرستان علی آباد ، یک نفر شکارچی متخلف  را همراه با یک قبضه اسلحه شکاری دولول و یک قبضه اسلحه بادی دستگیر کردند. 

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان علی آبادکتول  گفت : پرونده متخلف  جهت رسیدگی و سیر مراحل قانونی  به داداگاه عمومی شهرستان علی اباد کتول  ارسال شد.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار