رییس سازمان جهاد کشاورزی گلستان:

رییس سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: تغییرات اقلیمی در کنار بارش های رگباری و همچنین روش های مخرب زراعی از جمله کشاورزی بر روی سطوح شیب دار سبب شده تا فرسایش خاک در استان افزایش یابد.

روش های مخرب زراعی بر روی سطوح شیب دار موجب فرسایش خاک شده است

به گزارش خبرنگار گلستان 24، مختار مهاجر اظهار کرد: بر اثر فرسایش، لایه فوقانی خاک که به طور معمول بین ۲۵ تا ۳۰ سانتیمتر اولیه خاک را تشکیل می‌دهد توسط باران شدید شسته شده و به کاسه سدها، آب‌بندان ها و تالاب ها منتقل می شود و اگر چه این روند تاثیری بر مساحت زمین های زراعی استان ندارد اما حاصلخیزی خاک را تا حد زیادی کاهش خواهد داد.

به گفته وی استفاده از کود حیوانی و یا بازگرداندن کاه و کلش کشت و زرع قبلی در کاهش فرسایش خاک بسیار موثر است.

وی بیان کرد: گلستان حدود ۷۵ هزار هکتار اراضی شیب دار مستعد ایجاد و توسعه باغ از جمله زیتون دارد که با توجه به شرایط فرسایش خاک اراضی شیبدار، شتاب دادن کشت و توسعه باغبانی به ویژه محصولاتی همچون زیتون و گیاهان دارویی به صورت ترکیبی می تواند در حفظ خاک و آب موثر بوده و به اقتصاد ساکنان مناطق پیرامون اراضی شیب دار نیز کمک کند.

مهاجر ادامه داد: کشت هدفمند درختان در اراضی شیب دار برای توسعه پایدار و همچنین حفظ خاک موثر بوده و درآمد بهره برداران را به چند برابر افزایش خواهد داد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار