نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس:

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی گفت: هفته فرهنگی ایران و قزاقستان در آستانه نوروز در گرگان برگزار می شود.

هفته فرهنگی ایران و قزاقستان در گرگان برگزار می شود

به گزارش گلستان 24، غلامرضا منتطری اظهار کرد: شهید سلیمانی شخصیتی بی نظیر بود که باید سبک زندگی و منش آن سرمشق همه مسئولان قرار گیرد به همین دلیل طرح مکتب سلیمانی در مجلس اجرا می شود.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در این طرح در آغاز هر هفته به مدت پنج دقیقه خاطرات شهید سلیمانی در مجلس پخش می شود.

منتظری افزود: تخصصی شدن ساختار کمیسیون فرهنگی دومین طرح ابتکاری است که در مجلس انجام می شود.

وی بیان کرد: با توجه به حضور تعداد زیادی از اقوام قزاق در استان گلستان و همسایگی با کشور قزاقستان پیشنهاد برگزاری هفته فرهنگی ایران و قزاقستان را در مجلس شورا اسلامی مطرح کردم و قرار است امسال در آستانه نوروز هفته فرهنگی ایران و قزاقستان در گرگان برگزار شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اضافه دارد: استانداران سراسر کشور باید با ارائه نامه ای به رییس جمهور چشم انداز چهارساله خود را با رویکرد ملی ارائه کنند.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید میز پیشرفت و توسعه با حضور نخبگان در گرگان، آق قلا و تمامی روستاها قرار گیرد و اعضای شورای شهر و حتی روستاها سند چشم انداز خود را به مردم ارائه کنند تا به این وسیله همه زیر بار مسئولیت بروند.

وی از برگزاری اولین مرکز پاسخگویی به نسل جوان خبر داد و افزود بعد از کامل شدن آن مدل این طرح به کل کشور تعمیم داده می شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار