رییس سازمان بسیج رسانه کشور:

رییس سازمان بسیج رسانه کشور گفت : اصحاب رسانه در شرایط بحران روایتگری درست داشته باشند که اگر به این فتح الفتوح بی توجهی رخ دهد دشمنان روایت های اشتباه خود را منتقل می کنند.

اصحاب رسانه در شرایط بحران روایتگری درست داشته باشند

به گزارش گلستان 24، عباس محمدیان با بیان این مطلب در گرگان اظهار کرد: امروز دشمنان به دلایل بسیاری، دیگر قدرت حمله نظامی به ایران را ندارند ولی در شبیخون فرهنگی جنگ نرم ضربه و تلفات بسیاری وارد کرده اند.

وی تصریح کرد: مدیران و مسئولان در عرصه نقش آفرینی از رسانه ها به عنوان مدافعان فرهنگ کشور در برابر جنگ فرهنگی دشمنان، غفلت نکنند و نگاه ویژه ای به اصحاب رسانه برای بازسازی انقلاب فرهنگی داشته باشند.

وی افزود: در جنگ نرم جز همگرایی و همدلی جامعه رسانه هیچ راهی وجود ندارد که در این شبیخون فرهنگی جنگ نرم، نقش ایفا کند و جلوی ضربه و تلفات فرهنگی بیشتر را بگیرد.

رییس سازمان بسیج رسانه کشور گفت : اصحاب رسانه در شرایط بحران روایتگری درست داشته باشند که اگر به این فتح الفتوح بی توجهی رخ دهد دشمنان روایت های اشتباه خود را منتقل می کنند.

محمدیان همچنین با اشاره به عدالت فرهنگی خاطرنشان کرد: رسانه ها در حوزه عدالت باید مطالبه گری کنند، اصحاب رسانه شاید در اجرای عدالت مستقیم دخیل نبوده ولیکن بیدارکننده مدیران برای جلوگیری از بیراهه رفتن هستند.

وی تاکید کرد: عدالت فرهنگی باید شامل حال تمام سنین و افراد مختلف باشد و امروز اگر یک بعدی به جامعه فرهنگی نگاه شود به یقین این عدالت به بیراهه خواهد رفت.

وی تصریح کرد: رسانه ها همچنین نقش ویژه ای در توسعه شهر، استان، کشور و منطقه دارند و مظهر تحولات هستند و هر آنچه که امروز دم از توسعه می زند باید پیوست رسانه ای داشته باشد.

محمدیان به منظور شرکت در جلسه بسیج رسانه گلستان به این استان گلستان سفر کرده است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار