رئیس کل دادگستری گلستان خبرداد؛

رئیس کل دادگستری گلستان از صدور پنج هزار و ۱۲۳ رأی جایگزین حبس در استان طی سال جاری خبرداد.

صدور ۵۰۰۰ رأی جایگزین حبس در گلستان

به گزارش گلستان 24، حیدر آسیابی اظهارکرد: با رای دادگاه های گلستان، امسال پنج هزار و ۱۲۳ رأی جایگزین حبس صادر شده است.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان اینکه صدور این آراء برای جرایم سبک و افراد بدون سابقه است، گفت: الزام به خدمات عمومی رایگان، دوره مراقبت، جزای نقدی و نظارت با پابندهای الکترونیکی از جمله آرای جایگزین زندان است.

وی با بیان اینکه گلستان از استان های پیشرو در زمینه صدور رأی جایگزین حبس است، افزود: امسال همچنین ۲۲۱ محکوم به حبس به جای زندان با استفاده از پابند الکترونیکی آزاد شده و تحت نظر قرار گرفتند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار