معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان:

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: فتح خرمشهر میراثی گرانبها برای نسل ها است و ما باید در این روز نقش خود را برای زنده نگه داشتن آن ایفا کنیم.

فتح خرمشهر میراثی گرانبها برای نسل ها است

به گزارش گلستان 24، مهاجر در جلسه ستاد بزرگداشت سوم خرداد اظهار کرد: این میراث بزرگ، الگویی موفق در عرصه های مختلف فرهنگی اجتماعی اقتصادی امنیتی است که پیروزی در آنها بر عهده تک تک ما است.

وی افزود: به فرموده مقام معظم رهبری خرمشهرها در پیش است ولی نه در عرصه نظامی و این نقشه راهیست برای پیروزی در دیگر عرصه ها.

مهاجر گفت: رمز پیروزی در فتح خرمشهر، صبر، تقوا و اعتماد به وعده های الهی بوده است، مدیر انقلابی از این الگو در کار و برنامه های خود استفاده خواهد کرد.

وی افزود: هر دستگاه حداقل یک برنامه برای انتقال این فرهنگ و سرمایه باید برنامه‌ریزی و اجرا نماید به گونه ای که حق مطلب ادا شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار