نخستین خانه موقت فرزندان تحت پوشش بهزیستی استان در شهرستان بندرگز با حضور معاون امور فرهنگی و اجتماعی بهزیستی کشور افتتاح شد.

افتتاح نخستین خانه موقت فرزندان تحت پوشش بهزیستی در گلستان

به گزارش گلستان 24، محمد نصیری در مراسم این افتتاحیه اظهار کرد: سازمان بهزیستی کشور در حوزه کودکان بر خانواده‌محوری متمرکز است و آنان را به افراد دارای صلاحیت‌های قانونی با نظارت مستقیم واگذار می‌کنیم.

وی تصریح کرد: در کشور حدود ۲۵ هزار فرزند تحت تکفل سازمان بهزیستی کشور است که بیش از ۱۷ هزار از این عزیزان در خانواده‌های جایگزین و یا یکی از نزدیکان خود با نظارت و حمایت ما زندگی می‌کنند.

نصیری اظهار کرد: مهمترین موضوع ما در تعیین و تکلیف اورژانس اجتماعی این است که باید در زمانی که مخاطره در خانواده اتفاق می‌افتد فرزند را از آن مخاطره جدا کنیم و سپس نسبت به بهبود شرایط خانواده کمک کنیم و کانون خانواده را حتی با تک والدی احیاء کنیم؛ این در حالی است که در گذشته پس از فرآیند قضایی این کودکان را به مرکز شبهه خانواده سپرده می‌شد.

معاون امور فرهنگی و اجتماعی بهزیستی کشور، ادامه داد: خانه موقت (قرنطینه شبهه‌خانواده) در کشور برای تعیین و تکلیف کودک درنظر گرفته شده است و نخستین گزینه ما بازگشت به خانواده است و اگر توانستیم خانواده را احیاء می‌کنیم و اگر این اتفاق نیفتاد به مراکز شبهه خانواده سپرده می‌شوند.

یادآوری می‌شود، در ادامه این سفر معاون امور فرهنگی و اجتماعی بهزیستی کشور نمایشگاه توانمندسازی معلولان و زنان سرپرست خانوار گرگان و سومین مرکز شبه‌خانواده ۳ تا ۶ سال فرشته‌های بهاری گرگان را نیز افتتاح کرد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار