بیش از ۶۲ هزار مترمربع عرصه ملی در شهرستان آق قلا از متجاوزان، خلع ید شد.

۶۲ هزار مترمربع از عرصه های ملی در آق قلا خلع ید شد

به گزارش گلستان 24، در اجرای حکم قضایی مبنی بر آزادسازی ۶۲ هزار مترمربع عرصه تصرفی در منطقه یلمه خندان با حضور مسئول واحد ممیزی، ماموران حفاظتی و کارشناسان واحد حقوقی منابع طبیعی و با همکاری کلانتری شماره ۱۱ رفع تصرف شده و آثار تجاوزی در عرصه خلع یدی پاکسازی شد.

طبق گفته رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آق قلا عرصه مورد نظر در راستای اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور از تصرف آزاد و همه آثار تصرف جمع آوری شد.

کارشناسان ارزش ریالی عرصه رفع تصرف شده را بیش از سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار