معاون امور فرهنگی کمیته امداد گلستان خبرداد:

معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان گلستان گفت: اولین همایش مشاوره تحصیلی پایه نهم ویژه فرزندان پسر تحت حمایت استان گلستان برگزار می شود.

برگزاری اولین همایش مشاوره تحصیلی پایه نهم فرزندان پسر تحت حمایت

به گزارش خبرنگار گلستان 24، سیدمصطفی کیا الحسینی اظهار کرد: در راستای ارتقاء سطح علمی و تحصیلی دانش آموزان پسر پایه نهم ، اولین همایش آموزشی ومشاوره ای برای ۲۰۰ نفر باهدف هدایتگری صحیح برای ادامه تحصیل موفق درسالجاری برگزار شد .

وی با اشاره به اهمیت توانمندسازی فرهنگی بعنوان یکی از رویکرد اصلی امداد اظهار کرد: یکی از سیاستهای مهم امورفرهنگی ،توجه به وضعیت تحصیلی دانش آموزان و جلوگیری از ترک تحصیل آنها است ، که علاوه برانجام خدمات فرهنگی ،مانند پرداخت کمک هزینه تحصیلی،  ارائه خدمات مشاوره تحصیلی نیز اهمیت دارد .

کیا الحسینی گفت: در حال حاضربیش از ۷۰۰ دانش آموزان پایه نهم ازخدمات تحصیلی این نهاد بهره مند بوده که ۴۰۰ نفر از آنها فرزندان پسرتحت حمایت هستند.

معاون امور فرهنگی‌کمیته امداد استان با اشاره به تفاهم نامه با موسسات آموزشی و تحصیلی افزود : علاوه بر برگزاری همایش ومشاوره های تحصیلی ، برای تقویت دانش‌آموزان با موسسه قلم چی نیزتفاهم نامه همکاری منعقد شده است و درحال حاضر ۱۱۰۰ نفر از دانش آموزان تحت حمایت از خدمات این موسسه بهره مند می‌باشند.

وی‌با اشاره‌ ‌به پرداخت کمک هزینه تحصیلی‌به‌دانشجویان‌گفت: یکی دیگر ازخدمات امور فرهنگی پرداخت‌کمک‌ هزینه ‌تحصیلی وشهریه دانشجویی می‌باشدکه‌درسال گذشته مبلغ ۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان کمک هزینه تحصیلی و همچنین مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز درقالب شهریه به دانشجویان تحت حمایت پرداخت شده است .

گفتنی است بیش از ۱۹۰۰۰ دانش آموزو ۱۳۰۰ دانشجو، تحت حمایت کمیته امداد استان گلستان بوده وازخدمات امورفرهنگی این نهاد بهره مند هستند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار