وضعیت خیابان های آق قلا نشان میدهد که با گذشت 80 روز از سیل هنوز در برخی از نقاط شهر مشکلاتی وجود دارد .

وضعیت نابسامان شهر آق قلا/دولت نسبت به لایروبی رودخانه ها اقدام کند

به گزارش گلستان24؛ بعد از حدود سه ماه از سیل در شهرستان آق قلا زندگی مردم به حالت عادی خود برگشته ولی همچنان خرابی های در سطح شهر وجود دارد.

وضعیت خیابان های شهر آق قلا به علت اینکه بیش از 20 روز زیر آب بوده و ادوات سنگینی نظیر نفر بر و تراکتور به صورت مداوم از روی آن تردد کرده اند سست و دچار تخریب شده است.

با استفاء شهردار آق قلا اوضاع این شهر بدتر شده و معلوم نیست که چه کسی قرار است اوضاع این شهر سیل زده را ساماندهی کند.

باتوجه به این که دولت بودجه هایی را برای برطرف کردن این مشکلات به شهرستان آق قلا و استانداری تخصیص داده است نیاز است تا مسئولین در این خصوص شفاف سازی کنند.

در حال حاضر اگر زیر پل مرکز شهر آق قلا را مشاهده کنید به جای دیدن یک رودخانه با حجم زیادی از درختچه های نسبتا بزرگ مواجهه خواهید شد که این درختچه ها خود سهم زیادی در طغیان این رودخانه وآسیب رسیدن به شهر و منازل مردم داشته است.

نیروهای نظامی از جمله ارتش و سپاه  با ادوات تخصصی خود کانال های منتهی به دریا را تاحد امکان لایروبی کرده اند ونیاز است در این فرصت مناسب که آب رودخانه نسبتا خشک شده مسئولین دولتی با ادوات ساده این رودخانه ها را لایروبی کنند.

6

 

3

 

1

7

 

8

ارسال نظر

آخرین اخبار