میسوزه دلم برات حاجی تو منا چی اومده به سرت میسوزه دلم برات شنیدم لگد شده بال و پرت

مداحی حاج مسعود پیرایش درباره فاجعه منا

 مسعود پیرایش  فاجعه منا

 حاج مسعود پیرایش درباره فاجعه منا

میسوزه دلم برات

حاجی تو منا چی اومده به سرت

میسوزه دلم برات

شنیدم لگد شده بال و پرت

 

منبع: روشنگری

ارسال نظر

آخرین اخبار