اخیرا در برخی از گروه‌های تلگرامی عکسی از طرف آنا محمد بیات خبرنگار پر حاشیه گنبدی منتشر شده است که مایه تاثر و حیرت دین مداران شده است.

آقای بیات به کجا چنین شتابان!

به گزارش گلستان ۲۴؛ در این پست ارسالی از طرف وی ، منبر علما و مستراح در یک ردیف گذاشته شده و در ادامه عمامه علما به کهنه ی بچه تشبیه شده است.

آقای خبرنگار مدعی ، جنابعالی چه عنادی با دین و علمای دینی دارید؟ شما را چه شده است  که با چنین بی حیایی به دین و علمای دینی توهین می کنید؟!

علمای دینی چه هیزم تری به شما فروخته اند؟

آیا این کارتان هم در راستای وظیفه خبرنگاری است؟

احتمال می دهم این پرده دری شما و بی حرمتی که به علمای دینی کردید به علت هم نشینی با افرادی است که دین را افیون توده ها می دانند.

بله آقای بیات بخشی از دوستان شما همان توده ایها و مارکسیست‌های هستند که با اساس دین مشکل دارند.

ما که در برابر هوچی گریهای شما اهرمی نداریم. 

شما سابقا فعال سیاسی بودید و اخیرا به توهین به اسلام می پردازید ، فقط سوال اینست که چرا نهادهای نظارتی با شما کاری ندارند؟!!

 

ارسال نظر

آخرین اخبار