معتمدین هیات های اجرایی انتخابات ۱۴۰۰ در شهرستان گرگان انتخاب شدند.

معتمدین هیات‌های اجرایی انتخابات ۱۴۰۰ در شهرستان گرگان انتخاب شدند

معتمدین هیات های اجرایی انتخابات ۱۴۰۰ در شهرستان گرگان انتخاب شدند.

به گزارش گلستان 24، جلسه انتخاب معتمدین هیات‌های اجرایی انتخابات ۱۴۰۰ (شورای اسلامی و ریاست جمهوری) شهرستان گرگان برگزار شد و اعضا اصلی و علی‌البدل انتخاب شدند.

 عیسی اتراچالی، قاسم محمدی، سلیمان توشنی، خداداد ایزد، محمدتقی قجر، علی اصغر یوسفی، درویشعلی حسن زاده، حامد مقصودلو و  داوود طبرسا به عنوان اصلی انتخاب شدند.

 حبیب الله محمدنژاد، اطهره ذبیحی، عبدالله فرمانی،عبدالرحیم لطفی و عبدالرحیم ذهبی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار