احمد ایزد دبیر اجرایی هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی گلستان درخصوص آخرین وضعیت ثبت نام در استان گفت: تا پایان روز یکشنبه 24 اسفندماه، تعداد 500 داوطلب برای رقابت در شِشُمین دوره انتخابات شوراهای شهر در استان گلستان، ثبت نام کردند

ثبت نام 500 داوطلب در شِشُمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای گلستان

به گزارش گلستان 24،  احمد ایزد دبیر اجرایی هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی گلستان درخصوص آخرین وضعیت ثبت نام در استان گفت: تا پایان روز یکشنبه 24 اسفندماه، تعداد 500 داوطلب برای رقابت در شِشُمین دوره انتخابات شوراهای شهر در استان گلستان، ثبت نام کردند

از تعداد فوق الذکر، 450 نفر مرد و 50 نفر خانم هستند.

ایزد افزود: از نخبگان و متخصصان استان می خواهیم با توجه به فرصت کوتاه باقی مانده برای خدمت صادقانه به مردم شریف شهرهای استان به حوزه های انتخابیه شهر خود مراجعه و ثبت نام نمایند.

وی ادامه داد: از همه اقوام ساکن در گلستان میخواهیم با شناخت دقیق توانمندی و تعهد کاندیداها برای انتخاب نمایندگانی شایسته و دلسوز، بار دیگر مشارکت عمومی خود را به نمایش بگذارند

۲۰ تا ۲۶ اسفندماه 1399زمان ثبت نام از داوطلبان شِشُمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرها اعلام شده است

 

ارسال نظر

آخرین اخبار