رئیس بنیاد بین المللی صلح گفت: امروز امنیت جهانی و منطقه بدون همکاری ایران امکان پذیر نیست.

امنیت جهانی و منطقه بدون همکاری ایران امکان پذیر نیست

رئیس بنیاد بین المللی صلح گفت: امروز امنیت جهانی و منطقه بدون همکاری ایران امکان پذیر نیست.

به گزارش گلستان 24، دکتر محسن رهامی در جمع تعدادی از دبیران احزاب و تشکل های گرگانی گفت: کشور ما مشکلات پیچیده ای دارد و هر روز این مشکلات بیشتر می شود، در دیدار با رهبری هم توضیح دادم که این مشکلات در حل بزرگ شدن است و اگر جلوی آن گرفته نشود بر سر نظام می ریزد.

او افزود: ما کشور را تا اینجا آوردیم و موفقیت های زیادی را به دست آوردیم کسی نمی تواند قدرتمند بودن کشور را نفی کند ، امروز امنیت جهانی و منطقه بدون همکاری ایران امکان پذیر نیست.

رهامی ادامه داد: اگر ضعف ها را نپوشانیم نادیده گرفتن آن ضعف ها به جامعه ضربه می زند و اعتماد از دست می رود.

او گفت: من چند سالی در کشورهای مختلف زندگی و تدریس کردم، با انواع مدیریت ها در این کشورها آشنا شدم، معتقدم می توان کشور رابا این قانون اساسی هدایت کرد، من نمی گویم این قانون بدون اشکال است اما به این راحتی قابل اصلاح نیست.

رهامی گفت: نظام مشروطه که بر پایه عدالت بود  در خیلی از کشورها جواب داد اما در کشور ما اجرایی نشد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار