عکس نوشت؛ویژه انتخابات 1400

آنچه که سایه جنگ را در طول این سالها متمادی از سر کشور رفع کرده حضور مردم است.

 اهمیت حضور مردم

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از سراج24؛ 

1623374620اهمیت-حضور-مردم

ارسال نظر

آخرین اخبار