وزیر کشور:

وزیر کشور گفت: برنامه توسعه هر کدام از استان ها مبتنی بر مزیت‌های نسبی هر استان طراحی می شود.

توسعه گلستان بر اساس مزیت های موجود طراحی شود

به گزارش خبرنگار گلستان 24، احمد وحیدی امروز با حضور در جلسه معارفه استاندار جدید گلستان اظهار کرد: برنامه توسعه هر کدام از استان ها مبتنی بر مزیت‌های نسبی هر استان طراحی می شود و در گلستان مزیت های فوق العاده ای وجود دارد.

وی افزود: استان گلستان هم به لحاظ طبیعی و مراتع، زمین های کشاورزی، حوزه آبزیان، چهره های طبیعت برای گردشگری و محصولات کشاورزی و حوزه های گسترده برای حوزه ترانزیت کالا و تعاملات فرامرزی و ظرفیت های گسترده های استان می تواند جزو مزیت های نسبی استان قلمداد شود.

وحیدی  ادامه داد: اساس و توسعه استان گلستان هم براساس همین مزیت های نسبی و آن وحدت و انسجامی موجود در سطح استان است.

وزیر کشور با اشاره به طرح آمایش، اظهارداشت: یک طرح های منطقه ای هم وجود دارد که آمایش منطقه ای علاوه بر آمایش استانی است تا مجموعه استان های منطقه ای را به شکلی در حوزه آمایش و گستره جغرافیایی بتواند هم افزا کند و در حوزه آمایش سرزمینی پیش بینی می شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار