یادداشتی به قلم دکتر حسن بیارجمندی؛

یادداشتی به قلم دکتر حسن بیارجمندی فارغ التحصیل دانشگاه وزارت خارجه روسیه با عنوان دروازه های باز ایران بسمت جهان تردید زده! منتشر گردید.

دروازه های باز ایران بسمت جهان تردید زده! / ایران و مدیران بیگانه با پدیده تردیدزدگی جهانی !؟

به گزارش گلستان۲۴؛ پدیدار شدن موج مفهومی در فضای جهانی شدن و ورود انسان عصر ما به بعد پنجم که به استعاره از آن به ذهن یاد می شود؛ بطور خاص زمان و مکان را به چالش جدی کشیده است که بطور خاص نقش ترکیبی و پیوند دهنده افزایشی شبکه های اجتماعی و تکنولوژی های ارتباطی _ که دائما در حال به روز شدن است _ بر جوامع مختلف و فراتر از دولت ها بسیار مورد توجه و تاکید است و همین جهان در حال گذار ما را به یک نظم جدید جهانی ناشناخته و پر از تردید کشانده و جامعه جهانی را مات و مبهوت و غرق در تردید با خود می برد!

در چنین فضایی حوادث طبیعی و غیر طبیعی، وقایع و پدیده های اجتماعی جهانی و حتی تصمیمات و اقدامات در یک نقطه کوچک از جهان، تصورات و معناهای مشابه و حتی نتایج خیره کننده ای برای جوامع مختلف داشته است که هاله و اتمسفری از انقباض تردیدافکنی پیرامون کره زمین در ذهن ما شکل داده است.ازینرو ما هر روز شاهد کوچک تر شدن جهان و احساس نزدیکی و آگاهی لحظه ای و آنی از وقایعی از آن داریم! که حتی کیلومتر ها دورتر از ما رخ داده اند!

این ویژگی منحصر به فرد بعد پنجم که کارکرد آن درنوردیدن زمان و مکان و چگالی است اولا موجبات جابجایی مرزهای سنتی حکمرانی و از هم گسیختگی تصمیمات در سطح کشورها را فراهم نموده است ثانیا تأثیر پر از حیرت و تردید بر انسان عصر کنونی و برهم زننده زندگی اجتماعی و فرهنگی او گذاشته است.

درچنین فضای جهانی تردید زده پیازی شکلی که لایه لایه بندی شده و پر از بلاتکلیفی های حزن و غم انگیز انسانی است؛ دیگر گشودن بی محابای دروازه های ایران مجازی به معنی استقبال از جهان محصور در زمان و مکان و آشنایی آگاهانه از فرهنگ ها و تمدن ها نیست! بلکه ورود به جهان تردید و تردید زده است که نفی باورها و اعتقادات، و نیز حیرت و بهت زدگی دم و باز دمی دائمی دارد.

گزارش های رسمی جهانی به خوبی نشان می دهد که برخلاف دوره زمانی 1990 تا 2018 ؛از پنج سال اخیر شاهد سراشیبی و نیز غوطه ور شدن مردم جهان در چنین فضای نوظهوری هستیم  که ویژگی بارز آن عدم قطعیت و تردید است و همین انسان را در ترکیبی ناشناخته از احساس ناامیدی،بی تفاوتی و انفعال ، افسردگی،ترس و اضطراب ،خشونت و افراط آلوده کرده است که البته به تناسب سطح شناخت و آگاهی از اقتضائات حکمرانی آن و صیانت از فضای بستر ساز آن شدت و ضعف دارد.

کشورهایی که با شناخت چنین مرحله گذار جهانی و موج و بعد پنجم آن حکمرانی ای برپایه سرمایه گذاری انسانی، تولید اطمینان و اقتدار و نیز نوآوری های متناسب با چنین حیاتی روی آورده اند؛تا حدود بسیاری مردم کشور خود را از آماج سهمگین و نوظهور تردید نجات داده اند و مصونیت بخشی لازم ایجاد نموده اند.

امروز بدون شک مهمترین ابرمساله ای که بخشی از جامعه ایرانی با آن دست و پنجه نرم می کند ؛ بیدارشدن هر صبح و خوابیدن هر شام با این پدیده نوظهور و جهانی تردید است و این در نتیجه سیاست های غلط دولت های گذشته در گشودن دروازه های ایران بسوی چنین جهانی بوده است که ایرانیان را بشدت تحت تاثیر خود قرار داده است و مساله اصلی در این خصوص این است که کلیت پدیده برای قاطبه مردم آشناست اما از ماهیت و منشا اصلی و چرایی آن کاملا بی اطلاع و بی خبر هستند و این بر عمق و آثار این پدیده در کشور افزوده است.

چالش و بحران اصلی زمانی شکل می گیرد که بخشی از جمعیت مردم منشا اصلی این تردیدها را در داخل جستجو می کنند و همین آنان را متوقف و در حال انتظار سراب آینده ای موهوم و ناشناخته تر می کند و هر چه جلوتر می روند بر تردیدهای آنان خواهد افزود. اما بخشی دیگر از جمعیت مردمی  که تحت سرمایه های معنوی ملی و دینی  و انقلابی خود تحت هدایت های رهبری و با تکیه بر ابتکار عمل در میدان ،باورهای خود را به تصویر ادراک سازی می کشند و استحکام بخشی ذهنی می نمایند؛ آنان نه تنها خود را در برابر این پدیده مصونیت می بخشند بلکه بخشی از قربانیان پدیده جهانی تردید را  به گردونه حیاتی خودسازی ،جامعه پردازی و تمدن سازی نوین ایرانی_اسلامی خود باز می گردانند.

اما با وجود این و بالاخص ماهیت مردمی دولت کنونی ؛مدیران دولت و نخبگان آن نباید از این ابتکار عمل مردم و مردمی سازی عقب بمانند و همچنانکه پیش از این بدان اشاره شد ،ضمن بازسازی انقلابی و هوشمندانه و فکورانه عرصه های مدیریتی خود و پیاده سازی حکمرانی متعالی آن ؛خود را برای چنین مدیریت نوینی آماده نمایند.درغیر اینصورت امواج جهانی تردید و تردید زدگی آنان را از مردم و مردمی سازی دور و دورتر خواهد نمود./

دکتر حسن بیارجمندی فارغ التحصیل دانشگاه وزارت خارجه روسیه

ارسال نظر

آخرین اخبار