چندسال پیش که درتونس یک دستفروش مورد حملات وحشاینه کارکنان دولت قرار گرفت بایک خودسوزی دست به خودکشی زد وشعله های بهار عربی یاانقلاب اسلامی درکشورهای عربی راروشن کرد

امریکا ، از اتلانتیس تا تایتانیک

به گزارش گلستان ۲۴؛ حسین پایین محلی طی یادداشتی نوشت: چندسال پیش که درتونس یک دستفروش مورد حملات وحشاینه کارکنان دولت قرار گرفت بایک خودسوزی دست به خودکشی زد و شعله های بهار عربی یا انقلاب اسلامی در کشورهای عربی را روشن کرد.

حاکمان وابسته به غرب این کشورهای عربی  باهمکاری ترکی، عبری وغربی تلاش کردند حکومت مردمی و دموکراتیک سوریه به ریاست جمهوری بشاراسد را سرنگون کنند، اما دیدیم و دیدید که چگونه یک یک افرادی که با هم عکس یادگاری گرفته بودند سرنگون شدند. در امریکا نیزریگان و کلینگتون و بوش پدر و پسر و اوباما و... رفتند و آرزوی سرنگونی جمهوری اسلامی را با خود بردند و اکنون امریکا در دستان یک موطلایی است، که با استراتژی" مرد دیوانه" خواست دیگاه غرب وحشی را در نظام بین الملل تحمیل کند، ولی امروز در کشور خود مانده است و مدعی است ایران در این انقلاب اجتماعی نقش دارد.

 

چه شده است؟! آیا ایران ابرقدرت شده و یا امریکا رو به زوال است؟

 

بانگاهی به حوادث تاریخی ۴۰سال اخیر می بینیم که نه امریکا امریکاست و نه جمهوری اسلامی که بتوانند آن را مهار کنند. امریکا امروز از حکومت امپریالیستی درجهان و ازاپارتاید قدرت در داخل خاکش به عنوان یک حکومت توتالیتاریستی(تعبیر مارکوزه) و ملیتاریستی(تعبیر سی رایت میلز)  و الیگاریشی به یک سیستم شکننده تبدیل شده که حتی هم پیمانان سنتی اش از آن تبعیت نمی کنند. درست به مانند فیلم های تخیلی و آخرالزمانی که غول ها از بزرگی توان حرکت و مبارزه با قهرمان را ندارند و خود اسباب متلاشی شدن از درون را ایجاد می کنند.

 

با نگاهی به حکومت های طاغوت در قرآن آنچه مایه سقوط حکومت های جالوت و فرعون و نمرود شد، را می توان در عوامل الهی و بعد انسانی دید که آنها از آن غافل بودند. بله!جورج فلوید این رنگین پوست مظلوم به قول ما ایرانی ها مظلومی بود که آه او طناب ظلم امریکایی را پاره کرد! اکنون خون او پرده از نقاب امریکا برداشت.

 

ژان بودریار در کتاب امریکا می گوید: امریکا درست به مانند کویر لوکس است! تهی از معنا! پیشتر متفکران بزرگی حتی اندیشمندان لیبرال امریکایی از انزوال جهان امریکایی و انحطاط امریکای جهانی گفتند و امریکا را شبیه به درخت تنومندی خواندند که از درون پوسیده و موریانه وار خورده شده است.

 

امام خمینی (ره) در نامه تاریخی خود به گورباچف او را متوجه امر قدسی می کند.

 

و وی را از تکیه بر غرب منع می نماید و به او گوشزد می کند، که به باغ سبز لیبرالیزم اعتماد نکند. رهبر معظم انقلاب نیز چندی پیش فرمودند که امریکا به مانند تایتانیک غرق خواهد شد، همچنان که عظمت و زیبایی تایتانیک مانع غرق شدنش نشد.

 

پرسش مهم این است که آیا ان زمان اکنون فرارسیده است؟! و دومینوی فروپاشی غرب آغازشده؟!

 

آنچه جالب است موضع رسانه ای جریان غرب گرا در جهان وایران است. جریان غرب گرا درصدد به حاشیه راندن مسایل اساسی کشور وجهان است و با طرح اخباری نظیر تعداد کشته های آبان درصدد مسئله سازی کاذب است؛ ولی وقتی غرب و امریکا فرو پاشد، با خشک شدن ریشه جایی برای برگ و شاخه خشک شده باقی است؟!

 

در سال های اخیر نقد بنیادین غرب و امریکا از گفتمان فلسفی نخبگان به بدنه اجتماعی در حوزه های مختلف سیاسی و....نه تنها از شرقیان و بلکه از خاک فرهنگی و تاریخی خود امریکا نیز به صراحت شنیده می شود. اینکه رهبر استقلال طلبان کالیفرنیا ، مارکوس روئینز اوانز یارهبر سیاه پوستان و رهبر مسلمانان امریکا لوییس فراخان شاگرد مالکوم ایکس  یا هنرمندان و...گفتند نظر شخصی نیست، بلکه نظر میلیون انسان آزاده است، که فریاد ناشنیده جورج فلوید را به گوش جهانیان رساندند.

 

شهید آوینی به عنوان یک غرب شناس تحول تاریخی غرب از درون و ایجاد خود آگاهی تاریخی را که منجر به زلزله تاریخی اجتماعی درغرب بشود را پیش بینی کرده بود و گویا امروز در میان ما این وقایع را نظاره گر بود! مقام معظم رهبری نیز فرمودند آنها در لبه گودال اند!

 

قرآن کریم تمدن های بزرگی را نام می برد، که با وجود برخورداری از قدرت نظامی ،امکانات مادی اعم از عده وعده ، و عظمت ظاهری به واسطه فساد و دوری از توحید نتوانست آنها را حفظ کند و بر اساس مشیت الهی نابود شدند.

 

تمدن غرب که با شعار اومانیسم از جهان کلیسایی منقطع شد ،جهان غیر غربی را استثمار کرد و بعد دامنه این استثمار به سرمایه داری خود غرب نیز کشیده شد.

این را سیسم (نژاد پرستی) تنها نسبت به انسان شرقی نبود، بلکه در ذات تمدن غربی بود، چنان که ارنست رنان هم به آن اذعان داشت.

اکنون پس از چند صده از عمر تمدن غرب (به تعبیر بیکنی اتلانتیس نو!) که به تعبیر فرانسوالیوتار در درون خود معانی متناقضی را پرورانده و به تعبیر فوکو بر آن اراده معطوف بر قدرت حاکم شده انفجار تاریخی رخ داده که عسرت تاریخی بشر را به مقام یسر رسانده (ان مع العسر یسرا)

این سنت الهی از خود آگاهی تاریخی در بطن تاریخ توسط انسانها تا نصرت الهی در قالب پدیده های طبیعی را شامل می شود.

در تاریخ اسلام خوانده ایم که در شب قبل از جنگ اصحاب در دل دشمنان رعب ایجاد کرد. همینطور موریانه ها در خانه خدا متن صلح را خوردند و زمینه فتح مکه مکرمه برای جبهه حق مهیا شد. خرداد ماه هست. ماه خرداد خرداد حادثه هاست و پیرجمران درشعرش فرمود "انتظار فرج از نیمه خرداد کشم"در اخبار شنیدیم که بزرگترین پرچم امریکا به اندازه ۲۱ متر در ۴۲ متر و به وزن ۱۵۴ کیلوگرم توسط بادی پاره شد. آیا دست طبیعت نیز هم صدا با انسان بر علیه شیطان اکبر همراه گشته است. کلام آخر :الیس بالصبح قریب؟!

 

ارسال نظر

آخرین اخبار