لطفاً پیرمردها تفسیر به رای نکنند؛ حاج قاسم استثنا بود

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مشرق، احمد نادری، نماینده مجلس در توییتر نوشت: برای اینکه “جوان ها این مدیریت ها را به عهده بگیرند راهش این است که دولت به وسیله یک جوان تشکیل بشود”.

این سخنان بن بست شکن، قاطع ترین پاسخ به بحران بازتولید و انسداد بوجود آمده توسط نئولیبرال هاست.

منظور شفاف است، پیرمردها تفسیر به رای نکنند. حاج قاسم استثنا بود نه قاعده.

3016423

ارسال نظر

آخرین اخبار