سایت رهبر انقلاب در توئیتی درباره برجام نوشت: اگر میخواهند ایران به تعهدات برگردد،آمریکا باید همه تحریمها را لغوکند و ما راستی‌آزمایی کنیم و ببینیم درست است آنوقت به تعهدات برگردیم.

موضع قطعی و آخر رهبر انقلاب درباره برجام و تحریم ها

به گزارش گلستان ۲۴؛ سایت رهبر انقلاب در توئیتی بخشی از بیانات رهبر انقلاب را منتشر کرد که فرموده اند؛ آن طرفی که حق شرط‌گذاشتن در برجام را دارد ایران است چون به همه تعهدات عمل کرد،نه آمریکا و ۳کشور اروپایی که کل تعهدات را زیرپا گذاشتند. اگر میخواهند ایران به تعهدات برگردد،آمریکا باید همه تحریمها را لغوکند و ما راستی‌آزمایی کنیم و ببینیم درست است آنوقت به تعهدات برگردیم.

این توئیت با هشتگ حرف قطعی منتشر شده است. 

5528301

ارسال نظر

آخرین اخبار