اگر آزاده نیستید، حداقل انسان باشید!

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مشرق، یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت: با آنان سر جنگ دارید؟؟ خب بجنگید، ولی با غیرنظامیان چه کار دارید؟؟

به کشتار علاقه دارید؟؟خب بکشید، ولی گناه کودکان چیست؟؟

باید محاصره نظامی شوند؟؟خب محاصره کنید، ولی آب و غذا و دارو از آنان دریغ نکنید...

اگر آزاده نیستید، حداقل انسان باشید!

3079622

ارسال نظر

آخرین اخبار