اولین اشتباه شما آخرین اشتباه است

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مشرق، عبدالله گنجی، فعال رسانه‌ای در توییتر نوشت: ‌در شرق اشتباه در سیاست ورزی بسیار سخت تر از غرب است و فشار اجتماعی شدید تر اما کمتر استعفا میکنند.

سیاست ورزی در ایران مثل کار در انبار مهمات است. در مهمات سازی اصلی وجود دارد که میگوید: اولین اشتباه آخرین اشتباه است. یعنی طرف نابود میشود و فرصتی برای اشتباه مجدد ندارد. مصادیق با شما.

3088474

ارسال نظر

آخرین اخبار