جلیلی: گفتگوی ایران با ۵+۱ سال ۸۷ برقرار شد نه سال ۹۲

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مشرق، سعید جلیلی در توئیتی نوشت: گفتگوهای ایران با ۵+۱ اولین بار در سال ۱۳۸۷ برقرار شد نه سال ۱۳۹۲ !

چگونه ۶ قدرت جهانی حاضر به گفتگو شدند؛ این قدرت مذاکره‌کننده بود؟ خیر! این قدرت فنی کشور بود که آنان را پای میز مذاکره کشاند.

3125066

ارسال نظر

آخرین اخبار