ول‌نکن‌ترین آدم توی کشور!

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مشرق حامد هادیان در توئیتی نوشت: ول‌نکن‌ترین آدم تو کشور اسحاق جهانگیریه نه محسن رضایی. بعد از دو دوره نمایندگی، یک دوره استانداری، دو دوره وزارت‌ و دو دوره معاون اول رئیس جمهور بودن دوباره کاندید شده و نوید اصلاح میده. به بعضی از مسئولین اجرایی کشور باید گفت دست از سر کشور بردارید. شاید خود به خودی اوضاع خوب شد.

3141824

ارسال نظر

آخرین اخبار