شگرد جلب توجه در انتخابات

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مشرق عبدالله گنجی در توئیتی نوشت: یکی از شگردهای جلب توجه مخاطب در انتخابات خصوصا از سوی کسانی که نقطه قوت پذیرفته شده ندارند استفاده از واژه های فریبنده و جذاب زیر است:

"پشت پرده ی..."، "راز..."، "بازگویی حقایق"،"افشاکن"، "سکوت خود را بشکن"، "ناگفته های ...."، "محرمانه ها" و ...

3143633

ارسال نظر

آخرین اخبار