گام دوم برای تغییر وضع موجود چیست؟

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مشرق حمیدرضا زندی درتوئیتی نوشت: تبار خانوادگی و سابقه مسئولیتی در بررسی صلاحیت ها، مصونیت ایجاد نمی‌کند و نگهبان قانون ملزم است با نگاه جامع، مُر قانون را اجرا کند که نتایج نیز حکایت از آن دارد.

شورای نگهبان با ملاحظه کارآمدی اشخاص، گام اول برای تغییر وضع موجود را به خوبی برداشت، حال نوبت ملت شریف ایران است.

3151339

ارسال نظر

آخرین اخبار