نتیجه گشت ارشاد رئیسی در قوه قضائیه

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مشرق کانال تلگرامی آژیر خبر طرحی از مصادیق گشت ارشاد مدیران توسط رئیسی در قوه قضائیه منتشر کرد.

3164951

ارسال نظر

آخرین اخبار