اینطوری باید تحریم رو بی اثر کرد

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مشرق حمید رسایی در توئیتی نوشت: بی اثر کردن تحریم یعنی این که بعد از موفقیت آمیز بودن واکسن ایرانی کووبرکت، آمریکا تحریم واکسن را لغو کرد.

همین کار را حسن روحانی طی هشت سال باید در حوزه صنعت و اقتصاد و ... انجام می‌داد و نداد و دائما با مذاکره‌، چشمش به دست آمریکایی‌ها بود!

3183248

ارسال نظر

آخرین اخبار