واکنش کاربران فضای مجازی به یک توهین!

به گزارش گلستان ۲۴؛ مولوی گرگیچ امام جمعه اهل سنت در شهرستان آزادشهر، در سخنرانی خود مطالبی را گفته است که موجب جریحه دار شدن احساسات محبان اهل بیت شده و واکنش های زیادی را در این خصوص در فضای مجازی در پی داشته است که باعث عذرخواهی و عقب نشینی مولوی گرگیچ از سخنان خود شده است.

WhatsApp Image 2021-12-13 at 1.42.55 PM

WhatsApp Image 2021-12-13 at 1.42.56 PM

WhatsApp Image 2021-12-13 at 1.42.56 PM (1)

WhatsApp Image 2021-12-13 at 1.42.57 PM (1)

WhatsApp Image 2021-12-13 at 1.42.57 PM

WhatsApp Image 2021-12-13 at 1.42.58 PM (1)

WhatsApp Image 2021-12-13 at 1.42.58 PM

WhatsApp Image 2021-12-13 at 1.42.59 PM (1)

WhatsApp Image 2021-12-13 at 1.42.59 PM

WhatsApp Image 2021-12-13 at 1.43.00 PM (1)

WhatsApp Image 2021-12-13 at 1.43.00 PM

ارسال نظر

آخرین اخبار