ماحصل ردپای دولت در نیازهای اساسی جامعه چیست؟

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مشرق، سیدناصر موسوی لارگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی در توییتر نوشت: قرار بود بر بازار رهاشده مسکن نظارتی صورت گرفته، نرخ اجاره و خرید و فروش تعیین شده و دولت مانع از لجام گسیختگی قیمت شود.

اگردولت چنین وعده ای نمی داد شاید قیمت مسکن و اجاره هم تا این حد بالا نمی رفت. هرجا دولت پا گذاشته و وعده داده پیامدی جز انفجار قیمتی نداشته است.

2914386

ارسال نظر

آخرین اخبار