صبح امروز با حضور برخی از هنرمندان ومسئولین نمایشگاه نگاره های رضوی در حوزه هنری گرگان افتتاح شد.

نمایشگاه نگاره های رضوی در گرگان افتتاح شد

به گزارش گلستان24،نمایشگاه نگاره های رضوی صبح امروز در حوزه هنری گرگان افتتاح شد،این نمایشگاه حاصل تلاش جمعی از هنرمندان وعلاقه مندان گرافیک شرکت کننده در کارگاه نگاره های رضوی می باشد که در تیر ماه امسال زیر نظر اساتید استان برگزار گردید.

گفتنی است خانه طراحان انقلاب اسلامی در سال 1397 به طور رسمی و با تلاش جمعی از نیروهای فعال و انقلابی استان گلستان با هدف شبکه سازی و آموزش نیروهای مستعد استان شروع به کار کرده است.

برنامه های آموزشی مجموعه نگارستان در قالب کارگاه های آموزشی کارگاه های تولید پوستر دورهمی های عمومی وتخصصی در مابحث مرتبط با هنر های تجسمی و طراحی گرافیک می باشد.

یبثصثص

 

 

یسبصثقثص

یسبصثقبثص

یبثصبب

 

ثصقبصبلی

بثصقبثصق

 

بصثبیس

 

golestan24

 

لیبلقثلبی

ارسال نظر

آخرین اخبار