رئیس مجلس در نطق پیش از دستور امروز: امضای این سند اگر به معنای اعلام باور به این امر باشد که جهان در غرب خلاصه نمی شود و قرن آینده قرن آسیاست، یک گام راهبردی محسوب خواهد شد.

فیلم/ قالیباف: قرن آینده قرن آسیاست

مشرق

ارسال نظر

آخرین اخبار