بر اس اس شنیده هاحادثهٔ گرگان در فرایند آزمایش موشک وزارت دفاع رخ داده است

آزمایش موشکی وزارت دفاع علت سقوط شی ناشناس در گرگان بود

به گزارش گلستان24؛ در فرایند آزمایش این موشک سرجنگی منحرف می‌شود و به محلی غیر از مکان معین‌شده برخورد می‌کند. سر جنگی این موشک قابلیت چند‌تکه‌شدن برای اصابت به اهداف مختلف را دارد که همین امر منجر به برداشت اشتباه و تلقی ۸ انفجار را ایجاد کرده است. خوشبختانه این حادثه تلفاتی نداشته است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار