خدمتکاری که در حال آوردن غذا بر سر میز خانواده‌ای در رستوران بود، به دلیل سر خوردن، ظرف غذای داغ را روی کودک ریخت.

فیلم / ریختن ظرف غذای داغ روی کودک توسط گارسون

به گزارش گلستان 24 ؛ یک خانواده به همراه کودک خود برای صرف غذا به رستورانی در چین رفته بودند. هنگامی که خدمتکار در حال آوردن ظرف غذا بر سر میز این خانواده بود، پایش سر خورد و به همین دلیل ظرف غذا را به سرعت روی میز گذاشت. این کار باعث شد غذای داخل ظرف که حاوی آب داغ بود، بر سر این کودک بریزد.

ارسال نظر

آخرین اخبار